Makbet Online 2015

„Makbet”, jak sam tytuł ewidentnie wskazuje, jest kolejną adaptacją tragedii Williama Shakespeare’a. Tym razem pochodząca z 2015 roku. Film Justina Kurzela jest bardziej adaptacją dosłowną aniżeli wariacją na temat, chociaż można w całości usłyszeć też […]